Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Γενικά
Έχουμε δεσμευτεί για την προστασία και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Εάν δεν κατανοείτε πως χειριζόμαστε ή χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς, σας καλούμε να αποστείλετε τυχόν ερωτήσεις σας σε μας απευθείας.

Συλλεχθείσες Πληροφορίες
Ενδέχεται να πραγματοποιείται καταγραφή ή παρακολούθηση τηλεφωνικών κλήσεων για λόγους ασφαλείας ή/και κατάρτισης. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία, συμφωνείτε με την εγγραφή ή την παρακολούθηση αυτών, ενώ το Καζίνο μπορεί να συλλέγει και να καταγράφει όλες τις επικοινωνίες στο διαδίκτυο, τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου και τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο.

Επεξεργασία των Προσωπικών Στοιχείων
Όλα τα ληφθέντα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται σχετικά με έναν παίκτη:
 • επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του ενδιαφερόμενου Παίκτη
 • συγκεντρώνονται μόνο για ένα συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό
 • φυλάσσονται με ασφαλή τρόπο
 • χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς με βάση το σύστημα opt-out.
Αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Κατά τη διαδικασία της εγγραφής και της επακόλουθης χρήσης του λογαριασμού σας στο Καζίνο πραγματοποιείται συλλογή συγκεκριμένων Προσωπικών Δεδομένων («Προσωπικά Δεδομένα»), συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτά, του ονοματεπωνύμου, της ημερομηνία γέννησης, των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, της διεύθυνσης κατοικίας ή άλλης φυσικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας. Όλα τα Δεδομένα σας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον και θεωρούνται ορθά όπως παρέχονται. Έχετε δικαίωμα, βάσει νόμου, να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που καταγράφονται και να προβείτε σε τυχόν διορθώσεις αυτών. Ανά πάσα στιγμή, σας δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των προσωπικών σας στοιχείων στέλνοντας μας ένα email.

Η γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω γνωστοποίηση προορίζεται κατά κύριο λόγο σε άλλες εταιρείες της Cityviews Group, επιχειρηματικούς εταίρους και συνεργάτες μάρκετινγκ, παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους ή προμηθευτές που εμπλέκονται στην υλοποίηση οικονομικών ή λοιπών διεργασιών για λογαριασμό μας.

Λόγω της φύσης του διαδικτύου, η συλλογή και μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να απαιτεί τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός της περιοχής αρμοδιότητας που εγγραφήκατε. Χρησιμοποιώντας το παρόν ιστότοπο, αποδέχεστε και συναινείτε στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη χρήση του Ιστότοπου μας δεν συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα εν αγνοία σας, καθώς και, δεν ενοικιάζουμε, πωλούμε ή εμπορευόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιούνται προς επεξεργασία σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα ή φορείς: (i) οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου μας και υπαλλήλους της, οι οποίοι έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές, (ii) επιχειρηματικούς εταίρους και συνεργάτες (συλλογικά: «Συνεργάτες Μάρκετινγκ») για διαφορετικούς σκοπούς μάρκετινγκ (βλέπε «Διαχείριση Σχέσης Παίκτη (CRM) και Υλικά Μάρκετινγκ») (iii) τυχόν ελεγκτές, εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους συμβούλους που ελέγχουν κάποια από τις εταιρείες μας, (iv) τυχόν άτομα/εταιρεία που επεξεργάζεται τις πληρωμές και μας βοηθά στη λήψη και την πραγματοποίηση πληρωμών προς και από εσάς και (v) την αρχή αδειοδότησης μας.

Οποιαδήποτε επεξεργασία πραγματοποιείται από κάποιο εκ των προαναφερόμενων προσώπων ή φορέων θα διέπεται από μια συμφωνία προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση πώλησης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης μας, πώλησης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών μας στοιχείων, συμμετοχής μας σε μια συγχώνευση, εξαγοράς ή μεταβίβασης της επιχείρησης ή σε περίπτωση πτώχευσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε και να μεταφέρουμε τις πληροφορίες προσωπικής σας ταυτοποίησης σε έναν αγοραστή, σε συμμετέχοντες αγοραστές ή λοιπά τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail ή μέσω ανάρτησης ειδοποίησης στον ιστότοπο μας αναφορικά με τις επιλογές σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία και την ταυτότητα του νέου υπεύθυνου για την επεξεργασία των δεδομένων και τη διαχείριση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Μπορείτε να αρνηθείτε (σύστημα «opt out») τη λήψη οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού μέσω της επιλογής που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο ή μέσω e-mail που λαμβάνετε από εμάς, ή οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα e-mail σε μας απευθείας.

Πρόληψη της Απάτης
Με σκοπό την προσωπική μας προστασία, αλλά και αυτήν των υπολοίπων χρηστών του Ιστότοπου, έναντι απάτης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών ή οποιασδήποτε άλλης δόλιας χρήσης ή εγκληματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρέωσης ή άλλης επιστροφής πληρωμής), ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλους ιστότοπους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, τράπεζες, εταιρείες πιστωτικών καρτών και άλλους οργανισμούς πρόληψης της απάτης με σκοπό τον έλεγχο διασταύρωσης των στοιχείων σας. Επιπλέον, βάσει της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος, απαιτείται από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η συλλογή και καταγραφή των Προσωπικών Δεδομένων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του πελάτη και η αναφορά τυχόν συναλλαγών που προκαλούν υποψίες.

Διαχείριση Σχέσης Παίκτη (CRM) Και Υλικά Μάρκετινγκ
Το Καζίνο διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων.
Περιοδικά, ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων των συνεργατών μας, των διαφημιστών και των συνεργατών. Εάν, μέσω ενός εκ των συνδέσμων αυτών, καταλήξετε σε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δε φέρουμε καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις πολιτικές αυτές προτού εισάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε και να γνωστοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου κλπ. στους Συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ με σκοπό την παροχή σε Εσάς διαφορετικών προσφορών μάρκετινγκ που εμείς ή οι Συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές για εσάς. Οι Συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ, όπως η απευθείας αποστολή email, SMS και τηλεφωνικές κλήσεις.

Σεβόμενοι το δικαίωμα σας για προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ, στο πλαίσιο των οποίων, εμπεριέχεται η δυνατότητα απόρριψης περαιτέρω προσφορών μάρκετινγκ από εμάς. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφείτε και να διακόψετε τη λήψη προσφορών μάρκετινγκ επικοινωνώντας μαζί μας στο απευθείας.

Αν διαγραφείτε θα αφαιρέσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τους καταλόγους μας στο μάρκετινγκ και από τυχόν μελλοντικές λίστες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στους Συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να διαγραφείτε ξεχωριστά από τις προσφορές μάρκετινγκ που αποστέλλονται από τους Συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε από τη λίστα μας στο μάρκετινγκ, ενδέχεται να συνεχίσουμε την αποστολή προς Εσάς ενημερώσεων και κοινοποιήσεων σχετιζόμενων με τις υπηρεσίες.

Με την παρούσα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι με τη λήψη, εγκατάσταση ή πρόσβαση σε Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε έμπιστους συνεργάτες μας και συνεργάτες μας στο Μάρκετινγκ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Ασφάλεια Επεξεργασίας
Η ασφάλεια σας ως πελάτης είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών χρησιμοποιούνται διαδικτυακά μέτρα ασφαλείας, όπως κωδικοί πρόσβασης και αριθμοί λογαριασμών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα οικονομικά ή προσωπικά σας στοιχεία. Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό στο Καζίνο, τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται πλήρως από τις αυστηρότερες μορφές κρυπτογράφησης SSL 128-bit για απόλυτη ασφάλεια. Κατά τη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, εμείς και ο συνεργάτης μας ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιούμε Τεχνολογία κρυπτογράφησης 128-bit Secure Socket Layer προκειμένου να εγγυάται η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Όλες οι εμπορικές συναλλαγές στο διαδικτυακό καζίνο διεκπεραιώνονται μέσω του Datacash Ltd, του κορυφαίου μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής στο διαδίκτυο. Προσφέρουν στους πελάτες μας έναν ασφαλή τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και την ανίχνευση της απάτης. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των λογαριασμών του πελάτη και των πληρωμών προς εσάς. Έχει τεθεί σε εφαρμογή το Risk sentinel, προηγμένο λογισμικό διαχείρισης απάτης που προστατεύει τους πελάτες του Διαδικτυακού Καζίνο από την ηλεκτρονική απάτη, προκειμένου να σας παρέχει συνεχή προστασία.

Διεθνής Μεταβίβαση
Λόγω του ότι δραστηριοποιούμαστε σε διεθνές επίπεδο, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλες εταιρείες του ομίλου μας ή σε μέρη με τα οποία έχουμε συνάψει συνεργασία, για συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τα μέρη αυτά μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός της περιοχής αρμοδιότητας που εγγραφήκατε. Η προστασία δεδομένων και η νομοθεσία των εν λόγω χωρών ενδέχεται να μην είναι τόσο εμπεριστατωμένη όπως αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιλέξετε να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ρητά στη μεταβίβαση και αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών σε διακομιστές που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - σε αυτές τις περιπτώσεις θα μεταφέρουμε και θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον.

Η συγκατάθεσή σας
Κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του Ιστότοπου μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (όπως ισχύει), συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη και αποκλειστική μορφή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Ενδέχεται να πραγματοποιούμε περιοδικές τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα σας ενημερώνουμε για αυτές τις αλλαγές, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους στον διαδικτυακό μας χώρο.

Διόρθωση Εσφαλμένων Πληροφοριών Λογαριασμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Δικά σας προσωπικά δεδομένα ή/και να διορθώσετε ή/και να διαγράψετε λάθος ή/και ακατάλληλα δεδομένα.

Cookies / ActiveX
Οι ιστότοποι λειτουργούν χρησιμοποιώντας cookies και ActiveX τεχνολογία για τους ακόλουθους σκοπούς (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς):
 • Για τον προσδιορισμό της γλώσσας προτίμησης του παίκτη έτσι ώστε να επιλέγεται αυτόματα όταν ο παίκτης επιστρέφει στο Καζίνο
 • Για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις του παίκτη ώστε να μας επιτρέπεται η εξατομίκευση του ιστότοπου μας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του παίκτη
 • Για την ανάλυση της κίνησης του Ιστότοπου προκειμένου να μας επιτρέψει να κάνουμε κατάλληλες βελτιώσεις
 • Τη λειτουργία των παιχνιδιών (όπως το καζίνο flash)
 • Για να προβάλει διαφημίσεις που το Καζίνο πιστεύει ότι θα είναι ενδιαφέρουσες για εσάς
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες χωρίς την αποδοχή αυτής της τεχνολογίας. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε email απευθείας σε μας.

Νομική Αποποίηση Ευθυνών
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε επίσης του κανόνες, όρους και προϋποθέσεις που καλύπτουν τη χρήση και τους περιορισμούς της ευθύνης που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου του Διαδικτυακού Καζίνο και του λογισμικού.

Άλλοι συνδεδεμένοι ιστότοποι
Όταν υπάρχει ένας σύνδεσμος από αυτόν τον ιστότοπο σε κάποιον άλλο σχετιζόμενο ιστότοπο, η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα ισχύει κατά την αποχώρηση σας από τον παρών ιστότοπο.

Δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού
Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και όλο το περιεχόμενο που προέρχεται από το Λογισμικό σε συνδυασμό με τη χρήση των ιστότοπων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Το Λογισμικό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας τυχερών παιχνιδιών, διαθέσιμες μέσω των ιστότοπων (οι «Υπηρεσίες»). Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε ένα σκληρό δίσκο ή άλλη συσκευή αποθήκευσης και μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του Λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες μέσω ενός υπολογιστή του οποίου είστε ο κύριος χρήστης. Ο κώδικας, η δομή και η οργάνωση του Λογισμικού προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται:
 • η αντιγραφή, αναδιανομή, δημοσίευση, ανακατασκευή, αποσυναρμολόγηση, τροποποίηση, μετάφραση ή οποιαδήποτε προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα με σκοπό την δημιουργία παραγώγων έργων του πηγαίου κώδικα, ή άλλο
 • η πώληση, ανάθεση, παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, μεταφορά, διανομή ή η εκμίσθωση του Λογισμικού
 • η διάθεση του Λογισμικού σε τρίτους μέσω ενός δικτύου υπολογιστών ή άλλως
 • η εξαγωγή του Λογισμικού σε οποιαδήποτε χώρα (με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα)
 • η χρήση του Λογισμικού κατά τρόπο που απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς
Θα είστε ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία, έξοδα ή δαπάνες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη διάπραξη τυχόν μη επιτρεπόμενων χρήσεων.

Back to the previous page