Sekretesspolicy
Allmänt
Vi har åtagit sig att skydda och respektera er integritet, och uppfylla alla tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar. Om ni inte förstår hur vi hanterar eller använder den personliga information ni lämnar till oss, uppmanar vi er att skicka in frågor direkt till oss.

Insamlad information
Telefonsamtal kan spelas in eller övervakas för utbildnings och / eller av säkerhetsskäl. Genom att använda den här tjänsten samtycker ni till inspelning eller övervakning. Casinot kan samla in och registrera all internetkommunikation, uppgifter om transaktioner som ni genomför på webbplatsen och information om dina besök på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter
Alla personuppgifter som mottagits om en spelare och / eller registrerad användare:
 • behandlas i enlighet med den berörda spelarens rättigheter
 • erhålls endast för ett specifikt och lagligt ändamål
 • förvaras på ett säkert sätt
 • används i marknadsföringssyfte baserat på opt-out-principen.
Lagring och användning av personuppgifter
Under registreringsprocessen och när ni sedan använder casinokontot samlas specifika personuppgifter ("Personuppgifter") in, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, födelsedatum, kreditkortsuppgifter, hem- eller annan fysisk adress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter. Alla era data samlas in och lagras i en säker och skyddad miljö och är korrekta när de anges. Du har rätt enligt lag att få en kopia av registrerade personuppgifter och till korrigering av personuppgifter. Ni kan ändra era personliga uppgifter när som helst genom att skicka oss en e-post.

Offentliggörande av era personuppgifter kommer endast att ske i enlighet med tillämpliga lagar. Ett sådant offentliggörande kommer i första hand att vara till andra Cityviews Groups företag, affärspartners och dotterbolag inom marknadsföring, tjänsteleverantörer, konsulter eller leverantörer som anlitas för att utföra ekonomiskt eller annat uppdrag för vår räkning.

På grund av hur internet fungerar och hur personuppgifter samlas in och används, kan det krävas överföring av era personuppgifter till länder utanför din jurisdiktion där du registrerade dig. Genom att använda denna webbplats godkänner ni att vi använder era personuppgifter på detta sätt. Vi samlar inte in era personuppgifter när ni använder vår webbplats utan din vetskap och inte heller hyr vi ut, säljer eller byter er personliga information till förmån för tredje part.

Er personliga information kan lämnas ut för bearbetning till någon av följande personer eller enheter: (i) alla företag inom vår grupp och deras anställda som har behov av att känna till sådan information; (Ii) våra affärspartners och dotterbolag (kollektivt "marknadsföringspartners") För olika marknadsföringssyften (se nedan under" Handhavande av spelarrelationer (CRM) och Marknadsföringsmaterial ") (iii) alla revisorer, revisionsfirmor eller andra rådgivare som granskar något av våra företag; (iv) eventuella betalsystemsföretag som hjälper oss att ta emot och göra betalningar till och från er; och (v) vår tillståndsmyndighet.

All bearbetning som utförs av någon av ovannämnda fysiska eller juridiska personer kommer, om det krävs enligt lag, att regleras i ett avtal som skyddar era personuppgifter. Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, säljer eller överlåter en del av eller alla tillgångar, går in i fusion, förvärv eller överlåtelse av rörelse, eller i händelse av konkurs, kan vi lämna ut och överföra personlig information till en köpare, förvärvande part eller annan tredje part inblandad i transaktionen.

I sådant fall kommer ni att meddelas via e-post eller meddelande publicerat på vår hemsida som förklarar era alternativ när det gäller personlig information och identiteten hos den nya datainnehavare som är ansvarig för att hantera er personliga information.

Ni kan välja att inte ta emot reklammeddelanden antingen genom att välja bort denna funktion på webbplatsen eller i ett e-postmeddelande ni får från oss, eller när som helst genom att kontakta oss direkt.

Förebyggande av bedrägerier
För att skydda oss och andra användare av webbplatsen mot bedrägeri, inklusive användning av stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig eller brottslig verksamhet (inklusive chargeback eller annan återföring av en betalning) kan vi kontrollera era uppgifter mot, och dela personuppgifter med andra spelsajter, banker, kreditkortsföretag och andra bedrägeriförebyggande organ. Dessutom kräver penningtvättslagarna att alla finansiella institutioner samlar in och registrerar personuppgifter för att bekräfta kundens identitet och att rapportera alla misstänkta transaktioner.

Handhavande av spelarrelationer (CRM) och Marknadsföringsmaterial
Casinot förbehåller sig rätten att bearbeta personuppgifter för CRM syften.
Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om ni följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte bär något som helst ansvar för denna policy. Vänligen kontrollera dessa riktlinjer innan ni skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Vi delar också och lämnar ut personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, etc. med våra marknadsföringsbolag för att ge er andra erbjudanden, som vi eller våra marknadsbolag tror är relevanta för er. Våra marknadsföringsbolag kan använda dessa personuppgifter för olika marknadsföringsmetoder, såsom direkt e-post, SMS och telefonförsäljning.

Av respekt för er integritet tillhandahåller vi er inom sådana marknadsföringsmaterial möjlighet att tacka nej till ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss. Ni kan när som helst begära avregistrering och upphöra med att ta emot marknadsföringserbjudanden genom att kontakta oss direkt.

Om ni avregistrerar er tar vi bort er e-postadress från våra marknadsföringslistor och från eventuella framtida listor vi kan dela med våra marknadsbolag. Ni kan också separat behöva avregistrera marknadsföringserbjudanden som skickas av våra marknadsföringsbolag. Observera att även om ni avregistreras från marknadsföringslistan, kan vi fortsätta att skicka servicerelaterade uppdateringar och meddelanden.

Ni bekräftar härmed och accepterar att genom att ladda ner, installera eller få tillgång till våra tjänster, att vi kan dela era personuppgifter med våra partners och Marknadsföringsbolag för direkt marknadsföring.

Säkerhet vid handhavande
Er säkerhet som kund är av yttersta vikt för oss. Online säkerhetsåtgärder såsom lösenord och kontonummer används vid alla transaktioner för att se till att ingen kan få tillgång till era ekonomiska eller personliga detaljer. När ni öppnar ett konto på Casino, är era uppgifter helt krypterade av strikt 128-bitars SSL-kryptering för total säkerhet. När personuppgifter överförs via Internet, använder vi och vår e-handelspartner 128-bitars Secure Socket Layer krypteringsteknik för att garantera säkerheten för alla personuppgifter. Alla kommersiella transaktioner på online casino tillhandahålls av Datacash Ltd, internets främsta e-handelsbolag. De ger våra kunder trygg och säker e-handel och spelar en aktiv roll i att förebygga och upptäcka bedrägerier. Deras mål är att säkerställa integriteten i kundens konton och säkra betalningar till er. Risk sentinel, ett avancerat bedrägerihanteringsprogram som skyddar online casinokunder från online-bedrägerier, har implementerats för att ge er kontinuerligt skydd.

Internationella överföringar
Eftersom vi verkar internationellt, kan det bli nödvändigt att överföra era personuppgifter till andra företag inom vår grupp eller till parter som vi har kontrakterade för vissa tjänster för att hjälpa oss att leverera våra tjänster till er. Dessa parter kan vara placerade i länder utanför din jurisdiktion där du registrerade dig. Dataskyddet och andra lagar i dessa länder kan vara mindre än jurisdiktionen du registrerade dig i. Om ni väljer att förse oss med personuppgifter, samtycker ni till att vi överför denna information till och lagrar på servrar placerade utanför Europeiska unionen - i dessa fall kommer vi att överföra och lagra information i en säker, konfidentiell och trygg miljö.

Ert medgivande
Genom att klicka på "Jag godkänner" under registreringsprocessen eller genom fortsatt användning av webbplatsen efter publicering av denna sekretesspolicy (i förekommande fall), godkänner ni denna sekretesspolicy. Detta är vår hela och enda sekretesspolicy och den ersätter alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy bör läsas tillsammans med våra användarvillkor. Vi kan med jämna mellanrum göra ändringar i denna integritetspolicy och kommer att meddela er dessa ändringar genom att publicera dem ändrade villkoren på vår sajt på nätet.
Korrigering av felaktig kontoinformation
Ni har rätt att kräva tillgång till era egna personuppgifter och / eller har rätt att korrigera och / eller radera felaktiga och / eller olämpliga data.

Kakor / ActiveX
Vår webbplats använder kakor (cookies) och ActiveX komponenter i (men inte begränsat till) följande syften:
 • För att identifiera spelarens språk så att det väljs automatiskt när spelaren återvänder till casinot.
 • För att lagra information om spelarens inställningar och på så sätt göra det möjligt för oss att anpassa vår webbplats enligt spelarens individuella intressen
 • För analys av casinots webbplatstrafik i syfte att tillåta oss att göra lämpliga förbättringar
 • För driften av spelen (såsom flash casino)
 • För att presentera reklam som casinot tror kommer att vara av intresse för er
Tänk på att det kanske inte är möjligt att använda webbplatsen eller tjänsterna utan att acceptera dessa komponenter. För ytterligare information, vänligen kontakta oss direkt.

Juridisk friskrivning
Läs även våra regler och villkor som gäller användningen och ansvarsbegränsningar, vilka reglerar användningen av webbplatsen Online Casino och programvaran.

Andra länkade webbsidor
Där det finns en länk från denna webbplats till en annan relevant webbplats, kommer denna policy inte att gälla när ni lämnar denna webbplats.

Rätt att använda Programvaran
Ni har rätt att installera och använda programvaran och allt innehåll som härrör från Programvaran i samband med användningen av webbplatserna i enlighet med dessa Villkor. Programvaran ger möjlighet att använda våra speltjänster, som är tillgängliga via webbplatserna ("Tjänster"). Ni får installera programvaran på en hårddisk eller annan lagringsenhet och kan göra säkerhetskopior av Programvaran, under förutsättning att sådana säkerhetskopior endast används av er i samband med tjänsterna via en dator, på vilken ni är den huvudsakliga användaren. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter. Ni får inte:
 • kopiera, distribuera, publicera, dekonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller göra något försök att få tillgång till källkoden för att skapa liknande produkter av källkoden, eller på annat sätt
 • sälja, överlåta, licensiera, överföra, distribuera eller leasa ut programvaran
 • göra Programvaran tillgänglig för någon tredje part genom ett datornätverk eller på annat sätt
 • exportera Programvaran till något land (vare sig fysiskt eller på elektronisk väg)
 • använda programvaran på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller regleringar
Ni kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador, kostnader eller utgifter som uppstår ur eller i samband med alla icke-tillåtna användningsområden.

Back to the previous page