Ansvarsfullt Spelande
The Palace Group är djupt engagerade att göra allt vi kan för att ge alla Spelare en så trevlig spelupplevelse som möjligt, samtidigt som vi erkänner att spel och dobbel kan orsaka problem för en minoritet av spelare. För att försäkra att du kan fortsätta att njuta av säkert och lätthanterligt spel stödjer vi Ansvarsfullt Spelande och har vi har möjlighet att vidta åtgärder och erbjuda kontroller. Klicka här för mer information.

Diagnostic Screen for Gambling Disorders
Om du vill utvärdera om du behöver ändra eller söka hjälp för ditt spelande,
klicka här.

Verify Me - Identitetskontroller

Vi använder oss av Verify Me för att försäkra oss om att endast myndiga spelare spelare på The Palace Group. VerifyMe är en internationell bedrägeriförebyggande tjänst som använder statligt utfärdade ID-databaskontroller, algoritmer och webbaserade underskrifter för att verifiera en spelares ålder och identitet.

De uppgifter som vi ber dig om använder vi endast för att verifiera din identitet, det är både för ditt eget skydd såväl som vårt. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss och ställa dina frågor.

Om du delar din dator med vänner eller familj som inte är myndiga, och då inte är tillåtna att spela våra spel enligt lag, och vill begränsa deras tillgång till den den här sidan kan du klicka här för att registrera med ett företag som tillhandahåller webbfilter.

Skydd av minderåriga
Barn har internet tillgängligt hemifrån på många håll i världen och därför vilar ett stort ansvar på föräldrarna, och Ansvarfullt Spelade litar på att föräldrarna tar det ansvaret. För barns säkerhet på Internet uppmuntar The Palace Group sina spelare att använda webbfilter för att motverka att minderåriga har tillgång till sidor olämpliga för barn. Det är inte bara olagligt att spela för minderåriga, det kan också leda till att minderåriga fastnar spelmissbruk och stora spelskulder pga att föräldrarna inte bevakar dem.

Tips till föräldrar:
• Lämna inte datorn oövervakad när casinot är uppkopplat
• Skydda ditt Casinoprogram med ett lösenord.
• Tillåt inte personer under 18 år att delta i någon spelaktivitet.
• Förvara ditt Casino/Poker användarnamn och kreditkort utom räckhåll för barn.
• Spara inte lösenord på datorn, skriv ner dem istället.
• Begränsa den tid som dina barn tillbringar på nätet och använd mjukvara som förhindrar dina barn från att se olämpligt material.

Viktiga tips:

• Se till att valet att spela är ditt eget.
• Bestäm hur mycket du kan sätta in, satsa och hur mycket du kan förlora innan du börjar spela
• Spela aldrig om:
* Du är minderårig
* Det stör dina dagliga rutiner och åtaganden.
* Om du håller på att återhämta dig från något beroende
* Om du är påverkar av alkohol eller något annat preparat
* Om du försöker vinna tillbaka det du har förlorat
* Ditt främsta mål är att betala av skulder med dina vinster

Om du eller någon du känner har spelproblem kan du kontakta någon av följande organisationer:
• GA Sverige – Anonyma Spelberoende Sverige www.ga-sverige.se
• Spelberoendes Riskförbund www.spelberoende.se

Cooling Off-Period
Om du önskar utesluta dig själv från casinot under en viss period är du varmt välkommen att kontakta kundservice och berätta exakt hur länge du vill vara avstängd. Var vänlig notera: minsta 'Cooling Off'-period är 24 timmar och den längsta perioden är 6 månader.
Klicka här för att emaila kundsupporten

Självuteslutande
Om du vill utesluta dig själv från casinot är du varmt välkommen att kontakta kundservice och berätta hur länge du vill vara avstängd. Var vänlig notera: minsta period för 'Självuteslutande' är 6 månader.
Klicka här för att emaila kundsupporten

Om du vill be om en insättningsgräns är du varmt välkommen att kontakta oss så kommer en medarbetare att behandla din förfrågan. Det går att minska en insättningsgräns per dag, per vecka och per månad. Din förfrågan skall behandlas så snabbt som möjligt av en av våra medarbetare. Att öka en redan minskad insättningsgräns skall träda i kraft först efter 24 timmar.